Капиллярная линия: Тип L-...
Справочник шифров

Перейти на страницу
Капиллярная линия: Тип L-...


L-10-0,5-A1A0-
L-10-1-A
L-10-1-A1A0-
L-10-1-A1D1
L-10-1-A1D1-
L-10-1-G0A0
L-10-1-G1Другой0-М22х1,5 внутренняя под сфер. ниппель
L-10-2-A
L-10-3-A0
L-10-3-A1
L-10-3-G1G0-
L-10-5-A1A0-
L-3-0,5-A0C1
L-3-0,5-A0C1-(Штуцер С1 по чертежу)
L-3-0,5-A0C1-(штуцер С1 по четрежу)
L-3-1-G1G0-
L-3-10-A
L-3-10-A1A0
L-3-10-A1D1
L-3-15-A1D1
L-3-2,5-A0A1
L-3-2-A
L-3-2-A1-A0-
L-3-2-A1-D1-
L-3-2-A1A0
L-3-2-A1A0-
L-3-2-A1D1
L-3-2-G
L-3-2-G1G0-
L-3-3-A
L-3-3-A1-A0-
L-3-3-A1-D1-
L-3-3-A1A0-
L-3-3-A1D1
L-3-3-G1G0-
L-3-4-A
L-3-4-A1A0-
L-3-4-A1C0
L-3-4-G1G0-
L-3-5-A0D1
L-3-5-A1A0-
L-3-5-G1G0-
L-3-6-A1A0-
L-3-6-А1E1
L-3-7-G1G0-
L-3m-1,5-A1A0
L-3m-1,5-A1A0-
L-3m-1,5-E
L-3m-1-A1-A0-
L-3m-1-A1D1
L-3m-10-E1E0
L-3m-2,5-A1A0-
L-3m-2-A1D1
L-3m-2-A1E0-
L-3m-2-E1E0
L-3m-3,5 -A1A0
L-3m-3-A1A0
L-3m-3-A1A0-
L-3m-3-A1D1
L-3m-3-A1E0
L-3m-3-D1A1
L-3m-3-D1A1-
L-3m-3-E1E0
L-3m-4-A1A0
L-3m-4-A1A0-
L-3m-4-A1D1
L-3m-4-A1E0
L-3m-4-E1E0
L-3m-5-A1A0
L-3m-5-A1A0-
L-3m-5-A1D1
L-3m-5-A1E0
L-3m-5-A1E0-
L-3m-5-A1G0
L-3m-5-D1A1
L-3m-5-E1E0
L-3m-5-E1E0-
L-3m-5-W-D1
L-3m-6-A1A0-
L-3m-6-A1E0
L-3m-6-E1E0
L-3m-7-A1A1
L-3m-7-A1D1
L-3m-7-A1E0
L-3m-7-E1E0
L-3m-8-A1D1
L-3m-8-A1E0
L-3m-8-E1E0
L-3m-9-E1E0
L-4-0,27-A1D1-
L-4-0,5-A
L-4-0,5-A1A0-
L-4-0,5-A1A1-сторона высокого давления
L-4-0,5-A1D1
L-4-0,5-A1H1
L-4-0,5-D1A1
L-4-0,5-D1E1
L-4-1,5-A
L-4-1,5-A1A0-
L-4-1,5-A1D1
L-4-1,5-A1E1
L-4-1,5-A1G0
L-4-1,5-A1G0-
L-4-1,5-D1A1
L-4-1,5-G1G0-
L-4-1,6-A
L-4-1,6-A1A0-
L-4-1-A
L-4-1-A0A0
L-4-1-A0A0-
L-4-1-A0G1
L-4-1-A1A0-
L-4-1-A1D1
L-4-1-A1D1-(-)
L-4-1-A1E0-
L-4-1-A1E1
L-4-1-E1E0-
L-4-1-G
L-4-1-G1A0
L-4-1-G1A0-
L-4-1-G1G0-
L-4-10-A1A0
L-4-10-A1A0-
L-4-10-A1D1
L-4-10-A1D1-(+)
L-4-10-A1Другой1-К1/4
L-4-10-D1A1
L-4-10-E1A1
L-4-10-E1A1-
L-4-10-G1D1-
L-4-10-G1G0-
L-4-11-A1D1
L-4-13-A1D1
L-4-15-A
L-4-2,5-A
L-4-2,5-A1A0-
L-4-2,5-A1E1
L-4-2,5-A1G0
L-4-2,5-A1G0-
L-4-2,5-G
L-4-2,5-G1G0-
L-4-2,5-G1G0-ремонт
L-4-2-A
L-4-2-A1-A0-
L-4-2-A1A0
L-4-2-A1A0-
L-4-2-A1D1-
L-4-2-A1D1-(+)
L-4-2-A1D1-(-)
L-4-2-A1E0-
L-4-2-A1E1
L-4-2-A1G0
L-4-2-A1G0-
L-4-2-E
L-4-2-E1A0
L-4-2-E1A0-
L-4-2-E1E0-
L-4-2-G
L-4-2-G1A0-
L-4-2-G1G0
L-4-2-G1G0-
L-4-2-G1G0-ремонт
L-4-3,4-G1-G0
L-4-3,5-A1D1
L-4-3-A
L-4-3-A1-A0-
L-4-3-A1A0
L-4-3-A1A0-
L-4-3-A1A0- Материал - нержавеющая сталь, длина 3 м, d=4мм, присоединение М20х1,5
L-4-3-A1A0-Технологическая позиция: 3PGT-6
L-4-3-A1A1-сторона низкого давления
L-4-3-A1D1
L-4-3-A1D1-
L-4-3-A1D1-(+)
L-4-3-A1E0-
L-4-3-A1G0
L-4-3-A1Другой1-К1/4
L-4-3-D1A1
L-4-3-D1E1
L-4-3-D1G1
L-4-3-E
L-4-3-E0G1
L-4-3-E1A0-
L-4-3-E1D1
L-4-3-E1E0-
L-4-3-E1E0-0
L-4-3-E1E1
L-4-3-G
L-4-3-G0A1
L-4-3-G1A0-
L-4-3-G1E0
L-4-3-G1G0-
L-4-3-W-М12*1,25 -1
L-4-3-W-М12х1,25-1
L-4-3-М12х1,251A1
L-4-4-A
L-4-4-A1A0
L-4-4-A1A0-
L-4-4-A1D1
L-4-4-A1D1-(+)
L-4-4-A1D1-(-)
L-4-4-A1H0-
L-4-4-E
L-4-4-E1A0
L-4-4-E1A0-
L-4-4-E1E0-
L-4-4-E1E1
L-4-4-G
L-4-4-G1G0-
L-4-5-A
L-4-5-A0A1
L-4-5-A1-A0
L-4-5-A1-D1
L-4-5-A1-D1-
L-4-5-A1A0-
L-4-5-A1D1
L-4-5-A1D1-(+)
L-4-5-A1D1-(-)
L-4-5-A1E1
L-4-5-A1Другой1-(1/2-14"NPT)
L-4-5-A1Другой1-К1/4
L-4-5-D1D1
L-4-5-E
L-4-5-E0-E1
L-4-5-E1A0
L-4-5-E1D1
L-4-5-E1E1
L-4-5-G
L-4-5-G1D1
L-4-5-G1G0-
L-4-5-T1D1
L-4-5-W1A0
L-4-5-m (в защитной оплетке)-
L-4-6-A1A0
L-4-6-A1A0-
L-4-6-A1D1-(+)
L-4-6-A1E0-
L-4-6-A1E1
L-4-6-D1D1
L-4-6-D1E1
L-4-6-E
L-4-6-E1E0-
L-4-6-G1D1-
L-4-6-m (в защитной оплетке)-
L-4-7-A0A0-
L-4-7-A1A0-
L-4-7-A1D1
L-4-7-A1D1-(+)
L-4-7-A1D1-(-)
L-4-7-A1Другой1-К1/4
L-4-7-E
L-4-7-E1D1
L-4-7-G1D1
L-4-7-G1E1
L-4-8-A1A0-
L-4-8-A1D1-(+)
L-4-8-A1D1-(-)
L-4-8-D1D1
L-4-8-E1E0-
L-4-8-E1E1
L-4-9-A1D1-(-)
L-4-A1E1-4,5 м
L-4-E1E0-L линии-14м
L-4-G1G0-l=3,4m
L-4-G1G0-l=3.25m
L-4-G1G0-l=3.7m
L-4-G1G0-l=3.85m
L-4-G1G0-l=3.8m
L-4-G1G0-l=3.95m
L-4-G1G0-l=4,1m
L-4-G1G0-l=4.45m
L-4-G1G0-l=4.55m
L-4-G1G0-l=4.95m
L-4-G1G0-l=4.9m
L-4-G1G0-l=5.2m
L-4-G1G0-длина 0,75
L-4-ДругойДругой-0,8-A
L-4M-3
L-4m -4-A1E0
L-4m -5-A1A0
L-4m -5-E1A0
L-4m -5-O(под приварку)1O(K1/2)0
L-4m -6-A1A0-
L-4m -6-A1E0
L-4m -6-A1E0-
L-4m -6-D1E1-
L-4m -6-E1E0
L-4m -7-E1E0
L-4m -8-E1E0
L-4m-1-A1A0-
L-4m-10-A1A0-
L-4m-2-A
L-4m-2-A1A0-
L-4m-3-00-резьбы под сварку
L-4m-3-A1A0-
L-4m-3-A1E0
L-4m-3-Другой1Другой0
L-4m-5-A1A0-с поверкой в ЦСМ
L-4m-5-G1G0
L-4m-6-
L-4m-6-A
L-4m-6-A1A0-
L-5-1-A1E0
L-5-1-A1E0-D5x0,8, L=1m
L-5-1-E1E0-
L-5-2,5-A1A0-
L-5-2-A1A0-
L-5-2-A1K1
L-5-2-A1K1-(1/8NPT)
L-5-2-A1O1-1/8 NPT
L-5-2-A1Другой1-1/8" NPT внешн.
L-5-3-A
L-5-3-A0A0
L-5-3-A1A0-
L-5-3-A1G0
L-5-3-B1A0
L-5-3-G
L-5-4-A1A0
L-5-4-A1A0-
L-5-5-A1A0
L-5-5-A1A0-
L-5-5-G1D0
L-6-0,15-А0А0
L-6-0,15-А1А0
L-6-0,5-A0A0
L-6-0,5-A0A0-
L-6-0,5-A1-A0
L-6-0,5-A1G1
L-6-0,5-G1G1
L-6-1-A0A0
L-6-1-A0A0-
L-6-1-G1H1
L-6-2-A
L-6-2-A0A0
L-6-2-A1A0-
L-6-3,5-A1A0
L-6-3-A
L-6-3-G1A0
L-6-4-G1G1
L-6-5-A
L-6-5-E1E0-
L-7-3-A1A0-
L-8-0,5-A1A0
L-8-0,5-A1A0-
L-8-1-A0A0
L-8-2-A0A0
L-8-2-G
L-8-5-A
L-8-5-A1A0-


Перейти на страницу
Капиллярная линия: Тип L-...