Разделитель сред: Тип BW-...
Справочник шифров

Перейти на страницу
Разделитель сред: Тип BW-...


BW-1-Lf11-A1A0-
BW-111-G1H0 типоразмер S
BW-112-A1A-0, типоразмер S
BW-1L11-A
BW-1L11-A1A-0
BW-1L11-A1A-0 ( с отверстием под заполнение М6)
BW-1L11-A1A0
BW-1L11-A1A0 Тех.позиция:7PGT-98
BW-1L11-A1A0-
BW-1L11-A1E-0
BW-1L11-A1G-0
BW-1L11-A1G0
BW-1L11-A1G0-
BW-1L11-E1A-0
BW-1L11-E1A0
BW-1L11-E1E-0
BW-1L11-G
BW-1L11-G1A
BW-1L11-G3/21A0
BW-1L11-H1H0
BW-1L11-М39*1,51A0
BW-1L12-A1A-0
BW-1L12-A1A0
BW-1L12-G1A0
BW-1L12-G1A0-
BW-1L12-G1G0
BW-1L12-O1A-(R1/2)-вход.штуцер
BW-1Lf11-A0A0
BW-1Lf11-A1A0
BW-1Lf11-A1A0-
BW-1Lf11-E1A0
BW-1Lf11-G1G0
BW-1Lf12(D)-A1A0-промывочное отверстие 1/4NPT
BW-1Lf12-A1A0 Технологическая позиция: LIT-3252а
BW-1M11-A
BW-1M11-A0G0
BW-1M11-A1A-0
BW-1M11-A1A0
BW-1M11-A1A0 ТУ 4212-001-72220598-2008
BW-1M11-A1A0-
BW-1M11-A1G-0
BW-1M11-E1A0
BW-1M11-E1E0
BW-1M11-G
BW-1M11-G1A-0
BW-1M11-G1A0
BW-1M11-G1G-0
BW-1M11-H0A0
BW-1M11-H1H1
BW-1M11-I1A0
BW-1M11-I1G-0
BW-1M12-A
BW-1M12-A1A-0
BW-1M12-A1A0
BW-1M12-A1A0-
BW-1M12-E
BW-1M12-E1A
BW-1S11-A1A0-
BW-1S11-H1C0
BW-1S12-A1A0
BW-1S12-A1A0-
BW-1S12-A1F0
BW-3L M11-G1A0
BW-3L11-A
BW-3L11-A1A-
BW-3L11-A1A-0
BW-3L11-A1A0
BW-3L11-A1A0 Технологическая позиция 5PGT-28 , 5PGT-29 , 5PGSA-111, 5PGSA-129, 5PG-130
BW-3L11-A1A0 Технологическая позиция: 6PGSA-84
BW-3L11-A1A0-Тех.поз. PIRC 04202; PIRC 04204
BW-3L11-A1A0-Тех.поз. PIRC 04207
BW-3L11-A1A0-Тех.поз. PIRC 09203
BW-3L11-A1G
BW-3L11-E0E1
BW-3L11-E1A-0
BW-3L11-E1A0
BW-3L11-G
BW-3L11-G 3/21A-0
BW-3L11-G1A-0
BW-3L11-G1A0
BW-3L12-A
BW-3L12-A1A-0
BW-3L12-A1A0
BW-3L12-E0A0
BW-3L13-A1G-0
BW-3L31-A1A-0
BW-3L31-A1A0
BW-3L31-A1A0-
BW-3L31-A1G0
BW-3L31-E1A0 (мембрана Lf)-все соединения проварены
BW-3L31-E1A0 (мембрана М)-все соединения проварены
BW-3L31-E1A0 -все соединения проварены
BW-3L31-E1E-0
BW-3L31-E1E0
BW-3L31-G1A0
BW-3L32-A1A0
BW-3L32-E0A0
BW-3Lf11-A1A0 Технологическая позиция: 6LT(+LI)-9 (подбор по среде "сера, S")
BW-3Lf11-E0E1
BW-3Lf12-A1A0 Технологическая позиция: LIT-3501
BW-3Lf31-A1A0
BW-3Lf32-A1A0 Тех.поз.4PGT-39; 4PGT-40
BW-3M11-A
BW-3M11-A1A-0
BW-3M11-A1A-10 mm
BW-3M11-A1A0
BW-3M11-A1A0-
BW-3M11-A1A0-Тех.поз.PIRC 04209
BW-3M11-A1G-0
BW-3M11-A1G0
BW-3M11-A1G0-
BW-3M11-E
BW-3M11-E0A0
BW-3M11-E0E1
BW-3M11-E1A-0
BW-3M11-E1E0
BW-3M11-F1A0-Тех.поз. PIRC 04214
BW-3M11-G
BW-3M11-G 5/41G0
BW-3M11-G1G-(лаки, краски)
BW-3M11-G1G0
BW-3M11-Другой1A-0, G1"
BW-3M11-Другой1G-0-вход.штуцер G5/4
BW-3M12-A
BW-3M12-A1A0
BW-3M12-E1E0
BW-3M12-G1G-0
BW-3M12-G1G0
BW-3M12-I1I-0
BW-3M31-A1A-0
BW-3M31-A1G0
BW-3M31-E1E-0
BW-3M31-E1E0
BW-3M31-G1G-0
BW-3M31-G1G0 +поверка ЦСМ
BW-3M32-A1A-0
BW-3M32-E0A0
BW-3M32-E0E-0, (1/2-14NPT), обе резьбы внутренние
BW-7L71-A1A0
BW-7M72-A1A-0
BW-7S71-A1A0
BW-M11-G1A-материал разд. эл.-3L-молибден. низкоугл. нерж. ст.


Перейти на страницу
Разделитель сред: Тип BW-...